Przyjdź do Biura Karier i Zaplanuj karierę z Vizją

O projekcie

Celem projektu „Zaplanuj Karierę z Vizją!” jest podniesienie jakości i efektywności usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
ABK wdroży powtarzalne wsparcia dla kolejnych roczników, które będzie elementem długofalowej strategii uczelni. Wpłynie to na poprawę procesu kształcenia i jego praktycznych elementów.
Projekt zakłada również szkolenia dla koordynatorki Biura Karier WSFiZ co przyczyni się do podniesienia jej kompetencji zawodowych i będzie mieć bezpośredni wpływ na dostępność i efektywność pracy ABK.

W projekcie weźmie udział 480 studentów i studentek ostatnich dwóch semestrów I i II stopnia studiów stacjonarnych kierunków: zarządzanie, finanse i rachunkowość, politologia, psychologia, prawo. ABK wprowadzi stałe usługi: indywidualne doradztwo zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości oraz usługi w formie Bilansu Kompetencji za pomocą narzędzia diagnozującego oraz monitoring karier zawodowych.
Działania podniosą kompetencje studentów i studentek pożądane na rynku pracy co przełoży się na zwiększenie szans absolwentów naszej uczelni w znalezieniu zatrudnienia.

Ikona Okres trwania projektu:
1.09.2016 - 31.08.2018
Ikona Przyznane dofinansowanie wynosi
360 875,00 PLN
Ikona Dofinansowanie z EU wynosi
348 875,00 PLN

Oferta doradztwa

Wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom projektu gwarantujemy profesjonalne doradztwo indywidualne ze specjalistami w zakresie doradztwa zawodowego oraz doradztwa biznesowego.

OD DIAGNOZY DO DZIAŁANIA!

Ikona bilans
kompetencji
Ikona 8 godzin
doradztwa indywidualnego
Ikona Indywidualny
Plan Rozwoju
Kariery
Ikona udział w badaniu
monitorującym
karierę
zawodową
 • Przystępując do projektu wypełniasz Bilans kompetencji, który pokaże jakie są Twoje preferowane obszary pracy zawodowej, predyspozycje zawodowe, umiejętności interpersonalne, luki kompetencyjne czy Twoje mocne i słabe strony.
 • Następnie korzystasz z 8 godzin doradztwa indywidualnego w zakresie:
  • Doradztwa zawodowego - 3h (dwa bezpośrednie spotkania po 1,5h)
  • Doradztwa biznesowego - 3h (dwa bezpośrednie spotkania po 1,5h)

  1h doradztwa zawodowego i 1h w zakresie przedsiębiorczości przeznaczona jest na pracę własną Uczestnika/czki (zadanie do samodzielnego zrobienia - opracowanie CV, biznesplan) i doradców (weryfikacja i poprawności pracy domowej).

  Doradztwo zawodowe to wsparcie w aktywnym w poszukiwaniu pracy. Wspólnie z ekspertem określisz swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe a także inne cechy reprezentujące Twój potencjał. Dowiesz się o sposobach poszukiwania pracy, aktualnych ofertach pracy czy możliwościach szkoleń. Doradca pomoże przygotować dokumenty rekrutacyjne (cv i list motywacyjny) w odpowiedzi na konkretne stanowiska. Jeśli potrzebujesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej doradca może być także Twoim coachem kariery. W ramach sesji coachingu przeprowadzi symulacje rozmowy o pracę wraz z treningiem z autoprezentacji.

  Konsultacje z doradcą biznesowym to idealny moment na skonstruowanie i doszlifowanie Twojego biznes planu. To przede wszystkim realna ocena na wstępie, czy Twój pomysł w ogóle ma szansę realizacji. Podczas spotkań dowiesz się jak pozyskać finansowania na wdrożenie pomysłu biznesowego, jaką wybrać formę prawną i sposób opodatkowania. Specjalista pomoże opracować niezbędne dokumenty (m.in. wpis do KRS, CEIDG, umowa spółki, wzory umów, regulaminy itd.).

  Doradztwo biznesowe to trening predyspozycji do założenia i prowadzenia firmy. To okazja do zdobycia umiejętności przedsiębiorczych jak: podejmowanie decyzji, ocena ryzyka, analiza rynku, konkurencji, prowadzenie negocjacji, zarządzania firmą).

  Do skorzystania z konsultacji doradców w projekcie w szczególności zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo, nie posiadające doświadczenia zawodowego oraz osoby niepełnosprawne, dla których zapewnione zostanie wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 • Każdy Uczestnik i Uczestniczka projektu otrzyma Indywidualny Planu Rozwoju Kariery.
 • W okresie do 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie każdy Uczestnik/czka obowiązkowo weźmie udział w badaniu monitorującym kariery zawodowe. Celem badania będzie sprawdzenie czy Uczestnicy/czki projektu podjęli pracę po jego ukończeniu, lub czy kontynuują naukę.

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie Zaplanuj karierę z Vizją!
Prosimy o wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego lub zapraszamy bezpośrednio do Biura Projektu Zaplanuj karierę z Vizją! w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, pok. 212e (08:00 - 15:00).

Kontakt
+48
Same cyfry, bez spacji lub kresek

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu.

ul. Pawia 55, Warszawa
Biuro Projektu

Biuro Projektu Zaplanuj karierę z Vizją!
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
ul. Pawia 55, Warszawa
pokój 212e, II piętro

Kontakt do organizatora

Adres e-mail: doradztwo@vizja.pl

Nr telefonu: 22 536 54 66Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 08:00 – 15:00

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.